Tots a firmar!!!

COMUNICAT DE SECRETÀRIA FALLA CRONISTA

IMAGEN LOPDEstimats fallers i falleres:

La Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (LOPD), és una Llei Orgànica espanyola que té com a objecte garantir i protegir, en el que concernix al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor, intimitat i privacitat personal i familiar.

El seu objectiu principal és regular el tractament de les dades i fitxers, de caràcter personal, independentment del suport en el qual siguen tractats, els drets dels ciutadans sobre ells i les obligacions d’aquells que els creguen o tracten.

Per tot això, ens volem posar al dia amb la Legislació.

Com?

Molt fàcil: a partir de hui divendres 3 de maig i fins a divendres que ve 24 de maig, en la falla tindrem disponibles els fulls per a firmar, o te la pots descarregar en esta web.

Descarrega’t el full d’alta ACÍ

IMPORTANT: adjuntar una fotocòpia del DNI i 4 fotos.

INFANTILS: DNI de pare, mare o tutor i el seu propi si ho té.

Si no és possible passar-te a entregar els divendres, pots descarregar-te el full, firmar-la i tornar-la a escanejar (sempre amb firma), adjuntes la fotocòpia del DNI, més les 4 fotos i ho envies per email a secretariafallacronista@hotmail.com  o secretaria@fallacronista.com  .

És urgent i molt important. Els censos fallers es formaran únicament amb els fallers que hagen firmat el document.

Compartix-ho!

Deja un comentario