Proposta de confecció de jurats per al concurs de falles de JLF de Torrent.

image

A fi de crear un sistema de jurats que siga participatiu de totes les comissions falleres de Torrent, participants en el concurs de falles, hem remés a la Junta Executiva de la Junta Local Fallera de Torrent la següent proposta perquè siga inclosa en l’Orde del Dia del pròxim ple de Junta Local Fallera de Torrent del mes de novembre per al seu debat i votació.

Proposta per a la confecció de jurats.Concurs de Falles Junta Local Fallera de Torrent.

– El jurat de cada secció estarà format per 5 components.
– Cada comissió fallera participant en el Concurs de Falles haurà de designar 2 membres de la mateixa com jurats de falles (1 per a falles majors i 1 per a falles infantils).
– Junta Local Fallera de Torrent realitzarà junt amb el Gremi Artesà d’Artistes Fallers unes jornades de formació (mínim 2 jornades) a les que hauran d’assistir tots els que siguen designats com jurats per part de les comissions. (Junta Local Fallera de Torrent i el Gremi Artesà d’Artistes Fallers pot estimar oportú que a les dites jornades no sols assistisquen els membres designats com jurats sinó que puguen assistir mes membres de les comissions falleres de Torrent)
– Per a poder ser designat com jurat haurà d’haver estat censat en la comissió que el designe com a mínim en l’exercici anterior.
– El jurat es formarà amb els fallers que les 29 comissió falleres de Torrent designen (en el cas que participen en el concurs totes les comissions censades en JLF de Torrent).
– Per a la composició del jurat s’eliminaran els membres de les falles que componen cada secció, sortejant entre els restants els 5 components que seran els responsables de valorar cada secció, iniciant el procediment per la secció especial.
– En cas que per desequilibris de les seccions no siga possible completar els grups de jurats, atés que serà en el mes d’octubre la confecció de les seccions del concurs de falles, se sol·licitarà a les comissions de les falles que no formen part de dita secció/ns aporten un membre mes perquè formen part del dit sorteig. (A pesar que serien un total de 29 persones i serien necessàries 20 per a la confecció dels jurats de les 4 seccions, l’atzar pot donar el cas que no existisquen suficients persones)
– El sorteig per a la confecció dels grups de jurats es realitzarà públicament el dia 16 de març a les 8:00 hores en el lloc que designe la directiva de Junta Local Fallera.
– La composició del jurat serà pública així com la valoració de cada un d’ells, que es farà de forma individual i serà nominal i firmada, i la suma dels valoracions dels 5 components del jurat serà la que atorgarà la classificació final de cada secció.
– Les valoracions de les falles seran amb els paràmetres que indica el vigent reglament faller, valorant els diferents paràmetres amb una mateixa baremació en tots els casos i seccions, per exemple de 0 a 10.
– Este sistema de jurat s’aplicarà tant en les falles majors com en les falles infantils.

Compartix-ho!

Deja un comentario