Sopar de Nadal

Sopar de nit de cap d’any

Assemblea

El punt a tractar es: Aprovació Acta anterior Informe Presidència. Precs i preguntes.