Assemblea

Com sempre, havent sopat. El punt a tractar es: Informe Presidència. Precs i preguntes.

Assemblea

El punt a tractar es: Aprovació Acta anterior Informe Presidència. Precs i preguntes.