Assemblea Extraordinaria

Com sempre, havent sopat El punt a tractar es: Presentació i aprovació junta directiva. Precs i preguntes.