Assemblea

Com sempre, havent sopat. El punt a tractar es: Informe Presidència. Precs i preguntes.