Llibret 2012 «L’esperança és un espill penjat en el futur»

Portada Llibret 2012. Autor: Ale Martínez

Entrem en la setmana important per als llibreters.

Durant esta setmana veuran la llum tots els Llibrets de les diferents comissions que participen en els diferents concursos.

El nostre Llibret el present exercici participarà en 3 concursos:

 • El Concurs de Llibrets de Junta Local Fallera de Torrent
 • Els premis de la Generalitat Valenciana per a la promoció de l’ús del valencià.
 • El concurs “Mestre Ortifus (www.75fallesplantades.org) inclòs en els premis lletresfalleres.org

En el Llibret podreu gaudir del següent contingut:

 • El pròleg, a càrrec de José Miguel Martínez Castelló, llicenciat en filosofia.
 • L’espai dedicat a Ana Cristina, falla major i comissió major.
 • El programa d’activitats de la nostra comissió.
 • Un recorregut, a manera d’entrevista, per la nostra trajectòria amb diferents entitats i associacions amb les quals hem col·laborat realitzat per Vicent Burguera i Félix Bautista.
 • L’explicació poètica de les escenes de la nostra falla 2012, a càrrec de Miguel Ángel Gascón.
 • Qui són Cronista?, 26 punts de vista sobre Cronista, de 26 persones vinculades amb les falles
 • L’articule de Boro Ciscar “Cap on anem?” en el qual realitza una reflexió sobre el camí que han emprès les falles.
 • En l’apartat infantil veurem l’espai dedicat a María i Adrián, la falla infantil i la comissió infantil.
 • Jocs i contes relacionats amb el lema de la nostra falleta “Apardalats” coordinat per Hajo Santamaría.

El llibret a contat amb les il·lustracions de Ale Martínez, autor també de la portada, i la coordinació de Ximo Raga. La coordinació de la publicitat ha estat de Alberto Andreu.

INNOVACIÓ

«Mentre el monument es crema, el llibret queda com a memória de cada exercici, com a record d´allo que se´n va.»

En Cronista tenim la sort de tindre uns llibrets magnífics,  tots ells elaborats per l’equip de llibreters i sobre tot somiats, produits y fets amb gent de casa, fallers i falleres de cronista. Tots ells  amb segut realitzats amb afecte , esforç i decicació. Els últims anys s’ha reconegut i valorat aquest treball en diversos premis  que servixen per augmentar la motivació i l´aposta per el llibret.

El nostre equip camina un pas més e INNOVA per tots nosaltres, tenim el llibret en format digital, el teniu  a internet,  podeu trobar-lo penjat en la nostra web, val la pena recordar-lo, fes-li una miradeta i recorda a bolboreta , desubicat…… 

Pots accedir  directament  http://issuu.com/fallacronista/docs/llibretweb